De Technische Jongens gaan samenwerking aan met RFC IT


De Technische Jongens gaan samenwerking aan met RFC IT

De Technische Jongens hebben een overeenkomst gesloten voor het leveren van derde- en vierdelijns technische expertise aan RFC IT en haar klanten.

RFC IT ontwerpt, realiseert en coördineert de techniek van ICT-infrastructuren en kantoor-automatisering. Dit doen wij voor gemeenten, bedrijven, ziekenhuizen
en horecaondernemingen. Verder hebben ze over de afgelopen 30 jaar specifieke kennis opgedaan met regieprojecten in parkeernetwerken.

“We zijn erg tevreden met deze nieuwe samenwerking”, aldus Ronald Hoek, directeur bij RFC IT. “We zijn een relatief klein bedrijf en hebben niet de ambitie om te groeien naar een gelaagde organisatie waar de flexibiliteit en slagvaardigheid die wij nu bieden verloren of ondergeschoven raken. Het zijn in het huidige IT-landschap naast kwaliteit belangrijke kenmerken die wij willen behouden. Onze klanten rekenen daar op. Door de samenwerking met De Technische Jongens ‘groeien’ wij als het ware zonder dat deze kernwaarden in het gedrang komen en we borgen daarmee zoals genoemd de continuïteit voor RFC IT en haar klanten.”

 

Specialistische kennis
RFC IT had primair de behoefte om in de spiegel te kijken en bestaande IT-omgevingen te toetsen en monitoren. Voorts zijn er incidenteel vraagstukken of issues die makkelijker zijn op te lossen met de aanvullende kennis en kunde van De Technische Jongens. Met deze inzet is dit binnen handbereik. “Naast dat het ons een gevoel van rust geeft stellen wij ons voor dat deze kennisborging en potentiële extra inzet ook een aantal van onze klanten meer gemak geeft”, aldus Ronald Hoek.

“Samengevat was RFC IT op zoek naar een samenwerking die waarde toevoegt zonder dat dit ten koste gaat van onze modus operandi. Verhoogde continuïteit voor RFC IT en haar klanten, kennisborging, opschalen in projecten en objectieve toetsing van complexe IT-vraagstukken. Daarbij is onze slagkracht, flexibiliteit en kwaliteit alleen maar toegenomen”, zegt Hoek.

Kijk voor meer informatie over RFC IT op https://www.rfcit.nl/