Author


All posts by Brian

Even voorstellen!


Continuïteit is enorm belangrijk voor alle organisaties, van MSP’s en enterprise-organisaties tot overheden en MKB. Maar in een steeds specialistischer IT-landschap is het onmogelijk om zelf alle kennis in huis te hebben en te houden. Wij zetten onze uitvoerige kennis 
read more

Kritieke exploit Citrix ADC


Er is een kritieke exploit aangetroffen in de huidige Citrix ADC (voorheen NetScaler) build welke als risico factor hoog wordt geclassificeerd. De volgende CVE’s zijn van toepassing: CVE-2021-22919, CVE-2021-22920, CVE-2021-22927 en te vinden op https://cve.mitre.org. Het volgende support artikel beschrijft 
read more

Rewrite StoreFront Logo Based On Group MemberShip


Some service providers are hosting environments for different customers. So they all just stick to the default StoreFront logo (top left). After some branding and customisation the StoreFront page can look like this: Now I want that logo to be 
read more

Notes from the field: VMware UAG and Citrix ADC scenario’s


On a recent project we were testing some scenario’s for the usage of VMware Blast BEAT through Citrix ADC. For some more information regarding Blast see the following article: VMware Blast Extreme Optimization Guide | VMware Normally you would see that 
read more

Warn Users They Are Using a Legacy Browser


Microsoft announced that Internet Explorer will be out of supported starting 15 July 2022 for certain Windows 10 versions. (more info here). Here is a responder policy for the Citrix ADC which you can bind to a gateway, lb, cs, etc 
read more