Category Archives: Blog


Resolving Authentication Loop with single sign-on for Azure Virtual Desktop using Microsoft Entra ID Authentication


Recently, while implementing single sign-on (SSO) for Azure Virtual Desktop using Microsoft Entra ID authentication, our team encountered an unexpected hurdle: an authentication loop. In this post, I’ll share our experience and the solution we found. Problem: Authentication loop Upon 

read more

Don’t Delay: Upgrade Classic Teams to New Teams in your VDI/MultiSession environment before June 30th!


Currently, we are engaged in multiple Azure Virtual Desktop and Citrix projects where the new Teams version is a significant focus. Through our migration process to the new Teams, we have acquired valuable insights and developed scripts that we wish 

read more

[Workaround] Teams presence not working in Outlook 365 when installing Teams v1 Machine Wide


Currently, I’m engaged in a Windows 11 multi-session on Azure project. During this project, lots of users were complaining about the absence of Teams presence in Microsoft Outlook 365. Even the “Start audio call” and “Start chat” are grayed out: 

read more

De Technische Jongens sluit preferred supplier overeenkomst met OGD ICT-diensten


De Technische Jongens zijn ontstaan vanuit een gezamenlijke passie voor complexe IT vraagstukken. Wij doen niets liever dan deze vraagstukken oplossen en samen zijn we natuurlijk sterker dan alleen, dit geldt voor ons maar ook onze partners. Met tientallen jaren 

read more

Bent u eind 2021 bereikbaar via IPv6?


Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, alle overheidssites en e-maildomeinen van de overheid moeten voor het einde van 2021 volledig bereikbaar zijn via IPv6, naast IPv4. Gebruikt u dit niet dan loopt u meer en meer risico dat uw 

read more